Programma Schijnheilig

Programma Schijnheilig

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder Aankondigingen

Opening Vrijdag 8 februari om 19:00

flyer

Tekst Flyer:

In samenwerking met de bewoners van het Jollemanhof, Ymere en Heijmans neemt galerie Schijnheilig het voortouw in het creëren van een leefbare en creatieve stad.
Heijmans creëerde meer dan vier jaar geleden de woon- en werkunit ‘Gibraltar’ en verkocht haar voor 2,3 miljoen euro aan Ymere. De gezamenlijke inspanningen van deze bedrijven om de ruimtes leeg te laten staan hebben geresulteerd in de door alle partijen bejubelde kraak door enkele UvA en HvA studenten. Deze studenten nodigden op hun beurt collectief Schijnheilig uit om in de geest van Heijmans en Ymere door te denken op het concept ‘wonen en werken in een dynamische omgeving’.
Bewust van hun verantwoordelijkheid en vereerd met deze creatieve pool van partners te mogen samenwerken gaat Schijnheilig nu direct aan de slag met het creëren van creativiteit en dynamiek in een multidisciplinaire omgeving.
Op vrijdag 8 februari om 19:00 uur vindt de opening plaats en wij heten u allen van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

4 reacties

Opgeslagen onder Aankondigingen

Wonen én werken eindelijk mogelijk in het Oostelijk havengebied

Nieuwe kraakAmsterdam
Zondag 3 februari zijn drie woonwerkruimtes aan het Jollemanhof in het Oostelijk havengebied in gebruik genomen door een groep studenten. De studenten betrokken deze ruimtes omdat ze al sinds de bouw, nu vier jaar geleden, leeg staan. De eigenaar, woningbouwcorporatie Ymere, slaagt er niet in de ruimtes te verhuren voor de gevraagde huur van 3600 euro per maand.

Het Oostelijk havengebied is bij uitstek een prestige project van de gemeente Amsterdam waarmee het imago van de stad moet worden opgedirkt. Dit heeft geleid tot de bouw van veel luxe appartementen. Het gaat hier om woonruimte die voor de gemiddelde Amsterdammer niet betaalbaar is en daarom getuigt van een gebrek aan sociaal beleid van de gemeente. Dat er dan ook veel panden leeg staan is niet verwonderlijk. Het contrast tussen het gebrek aan woonruimte en de hoeveelheid leegstand in Amsterdam is onacceptabel. De groep studenten die vandaag in het Jollemanhof is getrokken poogt hier op een creatieve manier iets tegen te doen.

De bewoners van het Jollemanhof  zijn van plan de ruimtes te bewonen, atelierruimte te scheppen voor kunstenaars en verschillende culturele activiteiten te ondernemen, in samenwerking met collectief Schijnheilig. Door middel van exposities, debatten, poëzieavonden en filmavonden willen zij de ruimtes open stellen voor de stad en voor de buurt.

3 reacties

Opgeslagen onder Mededeling, Pers

Schijnheilig voor de vierde maal dakloos

ontruimingDe galerie op het Koningsplein is niet meer.De rechtzaak is verloren en de bewoners en de medewerkers van de Galerie hebben het pand leeggehaald, hun biezen gepakt en voro de laatste maal de sleutel in het slot gedraaid (om de cilinder eruit te halen).Gezien het overschot aan leegstaande ruimte in Amsterdam waar nog geen duizend kraakverboden een eind aan zullen maken is er vooruitzicht op een nieuwe ruimte in niet onafzienbare tijd.Stay tuned…

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Koningsplein niet ontruimd! (voorlopig)

Om 18:10 is de bewoners en de galerie houders van Koningsplein1 en 3
meegedeeld dat ze niet ontruimd zullen worden bij de ontruimingsgolf.

Na een demonstratie vanmiddag om 13:00 bij de Stopera, waarbij de
demonstranten een gesprek met Openbare Orde eiste, is er uiteindelijk na
lang soebatten een dialoog op gang gekomen tussen een woordvoerder van
Openbare Orde en de Advocaat van de krakers. Deze wist Openbare Orde
duidelijk te maken dat de krakers in de eerste plaats pas vrijdag op de
hoogte zijn gesteld van hun op handen zijnde ontruiming, ten tweede dat
het huurcontract zoals dat er nu ligt zal leiden tot leegstand en ten
derde dat de krakers nog een rechtzaak tegen de staat hebben aangespannen.

Deze rechtzaak zal op 16 November plaatsvinden en de OvJ is in samenspraak
met J. Cohen akkoord gegaan de uitspraak van de rechter af te wachten.

Aldus is de gevreesde ontruiming van Galerie Schijnheilig in Koningsplein
1 en de woonruimtes daarboven en die in Koningsplein 3 voorlopig afgewend.
Uiteraard betuigt het hele pand en al hun bewoners en gebruikers sympathie
voor de andere panden die wel nog ontruimd zullen worden en voor iedereen
die zich hier actief of passief tegen verzet. Gedurende de hele dag is de
Galerie geopend voor iedereen die bij moet komen van de wantoestanden die
in de rest van de stad plaatsvinden om wat te eten, koffie te drinken of
even te kotsen in onze WC over de wanstaltige vertoning van de sterke arm
der wet.

Voor het eerdere persbericht van Koningsplein 1 en 3, kijk hier:
http://www.damoclash.nl/forum/viewtopic.php?t=1884

3 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

PERSBERICHT: Beleid gemeente genegeerd bij aanstaande ontruiming kraakpand Koningsplein?

Amsterdam, 27 Oktober 2007

OntruimingOp 26 Oktober 2007 hebben de bewoners van het kraakpand Kosmos aan het Koningsplein 1 te horen gekregen dat ze dinsdag aanstaande ontruimd zullen worden.
Dit gaat in tegen het beleid van de gemeente Amsterdam in waarin gesteld wordt dat er niet voor leegstand ontruimd zal worden. De toezegging door Openbare Orde dat de bewoners tijdig op de hoogte zouden worden gesteld van een mogelijke ontruiming is niet nageleefd, de gemeente en het Openbaar Ministerie spreken elkaar tegen over de te volgen procedure en de contracten waarop de OvJ dit besluit genomen heeft zijn niet inhoudelijk bekeken, niet door de OvJ zelf, niet door de gemeente en niet door een rechter. Dat de rechter het niet heeft kunnen toetsen komt doordat de eigenaar zijn kortgeding op de dag van de rechtzaak introk toen bleek dat de OvJ over wilde gaan tot een strafrechterlijke ontruiming.
Het lijkt erop dat de OvJ de gemeente buitenspel zet en haar beleid om niet te ontruimen voor leegstand negeert.

De afspraak met Openbare Orde.
Na een inspraakronde enkele maanden geleden kregen de bewoners de toezegging van burgemeester Cohen dat hun pand niet ontruimd zou worden voor leegstand. Aangezien alle vergunningen voor verbouwingen van de eigenaar waren afgewezen leek dit voorlopig het laatste woord. Mochten er veranderingen optreden, zo verzekerde Openbare Orde ons, dan zou dat tijdig verteld worden. De zaken draaide zich echter om. Wij hebben zelf Openbare Orde (vertegenwoordigd door; Astrid de Zwaan) op moeten bellen om ze te vertellen dat de OvJ zonder rechtzaak over enkele dagen al wil gaan ontruimen.

De Rechtzaak
Na een stuk of vier bezichtigen door potentiële huurders van ons pand heeft de eigenaar op 27 September een huurcontract getekend met Intermakelaardij B.V.
Met dit contract onder de arm heeft hij vervolgens een kort geding aangespannen tegen ons om zo een civielrechtelijke ontruiming af te kunnen dwingen. Deze zou plaatsvinden op Vrijdag 26 Oktober.
Vol vertrouwen in de rechterlijke macht hebben wij onze verdediging opgesteld waarin wij aantoonden dat Intermakelaardij B.V. een bedrijf is met nul geregistreerde werknemers en dat Intermakelaardij B.V. sinds haar oprichting in 1985 geen bedrijfsactiviteiten heeft ondernomen. Bovendien kan zij geen activiteiten uitvoeren omdat zij niet geregistreerd staat bij de AFM (Algemene dienst Financiële Markten). Daarnaast is er enkele dagen na de ondertekening van het contract nog een bezichtiging geweest van andere aspirant huurders. Wij hadden graag aan de rechter de vraag willen stellen hoe serieus zij denkt dat deze eigenaar is met zijn plannen…
De rechtzaak heeft echter nooit plaatsgevonden.

OvJ-einzelgang
Dat de rechtzaak niet plaats heeft gevonden komt doordat de OvJ besloten heeft het pand strafrechterlijk te laten ontruimen. Echter, de OvJ, anders dan een rechter, bekijkt het contract niet inhoudelijk en maakt het zodoende mogelijk dat de (dubieuze) status van de huurder niet getoetst wordt. Effectief wordt hiermee ook het beleid van de gemeente Amsterdam onderuit gehaald aangezien Cohen persoonlijk altijd een afweging wil kunnen maken bij de ontruiming van panden en daarbij de beide kanten van het verhaal laat meewegen. Dit heeft enkele maanden geleden er nog voor gezorgd dat de gemeente geen toestemming gaf om het pand te ontruimen. Nu echter haalt de OvJ de gemeente rechts in en zorgt ervoor dat het contract ook niet meer door de gemeente bekeken wordt. Dat de OvJ zich niks aantrekt van de gemeente blijkt ook nog eens uit het feit dat Astrid de Zwaard nog de dag voor de rechtzaak te kennen heeft gegeven dat aan de hand van het vonnis besloten zal worden of er al dan niet ontruimd zal worden. Dit omdat het spoedeisend belang ten slotte getoetst zou worden door de rechtbank. Toen was bij de OvJ al bekend dat het een strafrechterlijke ontruiming zou gaan worden.

Het Zwaard van Damokles
En dit alles speelt op 26 Oktober, bijna een maand nadat het contract getekend is en vijf dagen voor de ontruimingsgolf. Het vermeende spoedeisend belang van de eigenaar wordt op deze manier ons spoedeisend belang om in een paar dagen te verhuizen en te proberen nog enige vorm van rechtszekerheid af te dwingen.

Wij hebben geen kans gehad op verweer in deze zaak; De gemeentelijke instanties communiceren niet met elkaar of met de bewoners. De OvJ traineert eigenhandig gemeentebeleid en de rechterlijke macht is buitenspel gezet. Dit gehele plaatje zal dus leiden tot de ontruiming van 10 studenten en een levendige kunstgalerie. En een fictieve huursituatie opleveren tussen de eigenaar en een bedrijf dat alleen op papier bestaat.
De bewoners hebben vanaf het begin af aan aangegeven bereid te zijn tot een vrijwillig vertrek bij een werkelijk plan van de eigenaar. Wij vragen de gemeente om ons niet smakeloos te ontruimen zonder dat het zogenaamde voornemen tot gebruik getoetst is op echtheid. En al helemaal niet omdat wij nu in enkele dagen dakloos gemaakt worden terwijl wij op elke niveau altijd een open en structureel gesprek met de gemeente, de OvJ en de eigenaar hebben voorgestaan. Wij willen niet de dupe worden van de onkunde van de overheid en de bedriegende spelletjes van de eigenaar.

Waar leegstand en verkrotting groeien, zal deze galerie opbloeien!

Met vriendelijke groet
De bewoners van Koningsplein 1-3 en galerie Schijnheilig

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Nu in Schijnheilig

Web_flyer_expo

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized